Colofon

Deze website is in nauwe samenwerking met Vera ontwikkeld, ontworpen en gebouwd door Shootmedia, MDJ Webdiensten en Wildsea. De site is op 1 juni 2011 gelanceerd en in 2015 voorzien van een nieuw uiterlijk.

Beeldmateriaal: Vera Fotogroep, Vera Artdivision, Poparchief Groningen, Privé collecties.

Met dank aan: Paul van de Werf, Robert Minnaard, Joost Nuijten, Maico de Jong, Poparchief Groningen, Beeldbank Groningen, Spoetnik, Maaike Borst en Thijs de Groot.

Auteursrecht
Het auteursrecht op deze website berust bij Vera. Op de meeste afgebeelde foto's en posters kan auteursrecht rusten. Voor gebruik van deze werken anders dan raadpleging via internet is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijk vertegenwoordiger. Voor contact met de auteursrechthebbende kun je deze rechtstreeks benaderen of contact opnemen met Vera Promotion.

Contact
Bij vragen of opmerkingen over de website kun je contact opnemen met de webredactie.