huisregels

In onderstaand reglement vind je de huisregels die in en rondom Vera gelden. Je bent verplicht je aan de regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk leiden tot uitzetting c.q. ontzegging van de toegang tot het pand.

 

 1. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden. Ook is het verboden zich schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie.
 2. Het nuttigen, gebruiken of bij zich hebben van hard drugs is verboden. Handel in alle verdovende middelen  is verboden.
 3. Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is verboden.
 4. Het nuttigen van alle alcoholische dranken is beneden de leeftijd van 18 jaar  verboden.
 5. Het is verboden onze eigendommen mee te nemen, dit geldt ook voor glaswerk. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de herstel- en/of vervangingskosten.
 6. Het is verplicht tassen af te geven bij de garderobe.Vera kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte eigendommen.
 7. Meegebrachte dranken en etenswaren mogen niet genuttigd worden.
 8. Het is verboden dieren mee te nemen in ons pand.
 9. Gevonden voorwerpen dient u bij het dienstdoend personeel in te leveren.
 10. U dient te allen tijde de aanwijzingen van het dienstdoend personeel na te volgen.
 11. Indien u klachten heeft, van welke aard dan ook, kunt u deze bij de bedrijfsleider van Vera melden. Klachten dient u uiterlijk de eerstvolgende werkdag te melden. Later ingediende klachten worden niet behandeld.
 12. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het personeel van Vera. Deze beslissingen zijn bindend.