Lost & Found

Lost & Found


Vragen over gevonden voorwerpen? Mail dan naar Sigo@vera-groningen.nl en vermeld:
- de datum waarop je het verloren bent.
- een nauwkeurige omschrijving van het voorwerp.
- de plek waar je denkt het verloren te hebben.

Bellen kan ook (050-3134681), maar via de mail hebben we het direct in het archief staan.

Lost something in VERA? Please send an email to Sigo@vera-groningen.nl and write:
- the date/event where you lost it.
- an accurate description of the object.
- where you think you lost it.

You can also call 050-3134681, but it's easier for us to answer by mail.