A Liar's Autobiography: The Untrue Story of Monty Python's Graham Chapman (Bill Jones, 2012) [English version below]
Graham Chapman is misschien het meest bekend als die dooie gast van Monthy Python. Meestal te dronken om iets van waarde te produceren heeft hij toch voordat hij zelfzuchtig aan kanker stierf zijn leugenachtige autobiografie ingesproken. Gedeelten hiervan zijn uitgebracht als animaties en dit leverde A Liar's Autobiography op. Verwacht geen klassieke Monty Python met wetenschappelijke verhandelingen over papegaaien, maar leugenachtige verhalen over homoseksualiteit, Cambridge, anekdotes over die minder grappige lui van Monty Python, alcoholisme en seks. Ondanks het feit dat Chapman in 1989 is overleden is ons uit goede bron ter ore gekomen dat hij de vertoning in VERA wil aangrijpen om als een moderne Jezus weer uit zijn graf te herrijzen. Mis dit niet!

 

Graham Chapman’s greatest claim to fame may be being the dead guy from Monty Python. He was usually too drunk to do anything worthwhile and before selfishly expiring due to cancer, he dictated his utterly mendacious autobiography. Sections of it have been animated and released as A Liar's Autobiography. Don’t expect the usual classic Monty Python with academic treatises on parrots but grit yourself for a cesspool of lying tales about homosexuality, Cambridge, anecdotes about all the far less funny Monty Python members, alcoholism and sex. Despite the fact that Chapman claims to have passed away in 1989, we have good reason to believe, having heard so from trustworthy sources, that Chapman has decided upon this very screening in VERA to put in an appearance and rise from the grave like a latter-day Jesus. Don’t miss it!