Life of Silence (Reis Çelik, 2012) [English version below]
Hoeveel kinderen denk jij zijn er klaar voor het huwelijk? Een feit is dat in ontwikkelingslanden volgens de Verenigde Naties 1 op de 9 kinderen trouwt voor hun vijftiende levensjaar – en als er niets verandert zullen zich in het jaar 2020 rond de 14 miljoen huwelijken voltrekken met kinderbruiden. Gedreven door armoede en/of geworteld in traditie is het de familie die deze huwelijken arrangeert, hopend op een betere toekomst voor hun kind. De gevolgen laten zich raden: het huwelijk berooft de meisjes van hun onschuld met grote fysieke en emotionele implicaties als gevolg. Waar het uiteindelijk om gaat is dat deze kinderen ook het recht hebben op  een normale jeugd en goede educatie. De oplossing is ver te zoeken, alhoewel de Verenigde Naties met tal van educatieve programma’s probeert de betroffen gemeenschappen ervan te overtuigen dat met het uitbannen van de kinderhuwelijken, en daarmee het vergroten van de potentiele kennis onder deze meisjes, ook op de bestrijding van armoede en ziekte het effect positief zal zijn.

In Life of Silence ( Lal gece), een visueel bedwelmend drama, van regisseur Reis Çelik, houden de twee geweldig acterende hoofdpersonages ons in de greep van de zich traag ontwikkelende studie over kinderbruiden – een 14-jarig Turks meisje (Dilan Aksut) moet trouwen met een veel oudere man (Ilyas Salman) om een vete tussen 2 families te beslechten. Op de huwelijksnacht tracht zij hem met het vertellen van verhalen af te leiden.  

Life of Silence won in Berlijn de Crystal Bear award. 

Steven.           .

Officieel geselecteerd voor het Movies that Matter Festival 2014

 

How many children do you think are ready to marry? Consider the fact that, according to the United Nations, in developing countries 1 in 9 children marry before the age of fifteen and that if nothing changes, in 2020 some 14 million weddings involving child brides are expected to take place. Driven by poverty and/or following tradition, it is the family that arranges such marriages in the hope of providing a better future for their children. The consequences are apparent: the marriage robs the girls of their innocence, with major consequences for their mental and physical health. The point is that such children have the right to a normal childhood and a good education. The solution lies far beyond the horizon, although the United Nations is trying to stem the tide with educational programmes aimed at convincing the communities in question that child marriages should be banned. As a result, girls in particular would be able increase their potential knowledge, which should also help in fighting poverty and disease. 

In his visually entrancing drama Life of Silence (Lal Gece), director Reis Çelik and his two tremendous main actors – playing a 14-year-old Turkish girl (Dilan Aksut) and a much older man (Ilyas Salman) – keep the audience riveted to their seats as the drama slowly unfolds: a wedding is called for to alleviate a feud between two families. On their wedding night she attempts to keep him distracted by telling him stories. 

Life of Silence won the Crystal Bear award at the film festival in Berlin.   

Steven.