Een clubavond waar verscheidenheid van genres centraal staat en waar het publiek veel inbreng heeft. Door middel van het stemmen via de mobiele telefoon wordt door het publiek bepaald welke DJ de meeste likes (oh beters) krijgt.

Aan het einde van de avond wordt de DJ met de meeste oh beters bekroond en heeft een gegarandeerde plek in de volgende line-up.

Elke DJ draait een set van 45 minuten. Zodra alle DJ's hun set hebben gedraaid zal de DJ met de meest likes de avond mogen afsluiten, en zal er duidelijk zijn wie de volgende keer mag terug keren om zijn troon te verdedigen.

 


 

A club night where diversity of genres is central and the public has a lot of input. Through voting by mobile phone is determined by the audience which DJ gets the most likes (oh beters). 

At the end of the evening the DJ awarded the most 'oh beters' and has a guaranteed spot in the next line-up. 

Each DJ plays a set of 45 minutes. Once all DJs have played their set, the DJ with the most likes will be allowed to close the evening, and it will be clear who should return to defend his throne during the next edition.