Ik kan mijn eerste existentiële crisis nog goed herinneren. Ik zat op de basisschool en in de pauze keek ik liever omhoog naar de lucht dan dat ik buiten speelde met de andere kinderen. Ik droomde dan dat ik kon vliegen en dat ik oneindig omhoog zou stijgen. Eerst voorbij de wolken, dan door de atmosfeer, voorbij de maan, de sterren, de Melkweg, en dan… Op een gegeven moment bleef er niks anders over dan ruimte. Eindeloze ruimte waarin onze aarde, onze leefwereld, niks anders is dan een druppel in een onstuimige oceaan. Ik voelde mij oneindig klein en een ongemakkelijk gevoel bekroop mij. Ik snapte niks meer van de wereld om mij heen en alles en iedereen ervaarde ik als absurd.

Het is dit precieze gevoel wat Plain Bizarre wil overbrengen op haar luisteraars. De vierpersoonsformatie uit Grunn en buurtstad Leeuwarden maken ongecompliceerde garagerock met gecompliceerde ideeën ten grondslag. De realisatie dat het universum een onbegrijpelijke absurde puzzel zonder stukjes is kan ervoor zorgen dat je hopeloos je haren uit je hoofd trekt en je huilend onder je bed verstopt, maar je kan er ook liedjes over schrijven. Leuke liedjes. Leuke liedjes die je 6 mei kan beluisteren in de Kelderbar. Want uiteindelijk is het beste recept tegen leven in een absurde wereld, muziek luisteren in de kelderbar in goed gezelschap. Tot dan! | YORKO