Zero Charisma (Katie Graham, Andrew Matthews, VS 2013) [English version below]
Scott is een dikke dertiger wiens leven draait om zijn zelfgeschreven fantasy board game. Eens per week komen zijn vrienden bij elkaar in het huis van Scotts oma om te spelen. Wanneer er aan tafel een lege plek ontstaat, wordt deze opgevuld door de vlotte Miles, die Scotts dominante positie binnen de groep echter dreigt te ondergraven. Wanneer zijn oma een infarct krijgt en zijn moeder oma's huis probeert te verkopen, ziet Scott zijn leven ineenstorten. Elke poging het tij te keren draait uit op een ramp. Niet alleen roept supernerd Scott alle ellende over zichzelf af, hij is volstrekt onredelijk en zelfingenomen. En toch leven we met hem mee. De makers schakelen behendig tussen drama en humor, waarbij je net zo vaak in de lach schiet als dat je met gekromde tenen naar de zoveelste pijnlijke situatie kijkt waarin Scott zich manoeuvreert.

Scott is a flabby thirty-something whose life revolves around his self-created fantasy board game. Once a week he and his friends get together at Scott's grandma's house to play it. But when an empty place at the table needs filling, it is taken by Miles, an attractive guy who appears to endanger Scott's dominant position in the group. When Scott's grandmother has a stroke, and Scott's mother tries to sell her house, Scott sees his life crumbling before his very eyes. Every attempt to stem the tide meets with disaster. Scott not only manages to turn his own life into a disaster, but also happens to be entirely unreasonable, self-centred and smug. He still manages to garner sympathy though. The filmmakers manoeuvre marvellously, deftly switching between drama and humour and back again, leaving you laughing in disbelief and yet another hilarious and embarrassing situation Scott manages to work himself into.