In de maand april maakte VERA samen met 30 andere poppodia van 25 t/m 27 april deel uit van een door de Ministeries van OC&W en VWS geïnitieerde project pilots “Testen voor Toegang”. Deze pilots zijn o.a. bedoeld om te onderzoeken of het publiek bereid is om in Covid-19 omstandigheden culturele instellingen, waaronder poppodia, te bezoeken. Hierbij moeten de bezoekers naast een geldig toegangsbewijs ook een recent negatief coronatestbewijs tonen.

VERA is zich zeer bewust van het feit dat er verschillende meningen en gevoelens over verplicht testen bestaan. We willen benadrukken dat we deze zorgen begrijpen en hier zelf zeer scherp op (zullen) zijn. We hebben uitvoerig nagedacht over hoe om te gaan met deze pilot-events, maar hebben besloten mee te werken om onze 250 vrijwilligers, 450 clubkaarthouders ('vrienden van Vera') en trouwe bezoekers voor het eerst in een half jaar een leuk avondje Vera te bieden.

Het presenteren van programma waarbij bezoekers een negatieve test moeten overhandigen om naar binnen te kunnen, ziet VERA als een tussenfase, een schakel die het ontvangen van publiek zonder beperkingen en aanvullende maatregelen bespoedigt.
VERA heeft al bewezen coronaproof concerten te kunnen organiseren, op anderhalve meter en voor maximaal 50 personen. Hier een verplichte test aan toevoegen is wat ons betreft niet houdbaar en niet wenselijk voor geplaceerde concerten na deze pilot-events. Wat dat betreft sluiten wij ons aan bij dit statement, naar buiten gebracht door onze vrinden van Rotown.

En laat duidelijk zijn: Alle reacties, ook (onze) bezwaren en kritiek, zijn onderdeel van de Pilots ‘Testen voor Toegang’ en worden meegenomen in de evaluatie.

In dit kader heeft VERA de volgende 3 concertevenementen georganiseerd:

*25 april: Litter en Skroetbalg
*26 april: Price
*27 april: Price

In deze Beauties of the Underground Live kijken we terug op de optredens van deze bands:


Dit videoproject van Teus Druyff  is een aanvulling op het al lopende VERA/Live project, waarbij opnames van concerten op vinylsingles worden uitgebracht. Lees hier meer over dit initiatief. En hier kun je de singles via de webshop kopen.