Inequality For All (Jacob Kornbluth, 2013) [English version below]
Wat menigeen niet beseft in Nederland – of eigenlijk in de rest van de wereld – is hoe arm veel Amerikanen het hebben. Arm in Nederland komt ook zeker voor, maar het is zelden schrijnend, zoals het in Amerika zeker kan zijn, waar het arme aandeel van de bevolking nooit onder de 15% zakt, en regelmatig richting 1 op 4 beweegt. Maar even zo verontrustend is het probleem dat in de ‘99% versus de 1%’ is vervat: inkomensongelijkheid. Dat niet alleen, het wordt alleen maar erger. Ofwel, wereldwijd worden de rijken relatief gezien rijker en de armen armer. Meer en meer geld komt in handen van een steeds kleinere groep.

Waarom dit zo’n groot probleem is wordt in Jacob Kornbluth’s Inequality for All doeltreffend uitgelegd door een vermaard econoom en voormalig Amerikaanse minister van arbeid onder Bill Clinton, Robert Reich. Hij doceert tegenwoordig aan Berkeley, en doet dit ook in de documentaire, waarbij Kornbluth nog eens handig het leven en verleden van Reich ter illustratie gebruikt.

De kijker ziet al gauw dat Reich, vanwege een zeldzame aandoening, ronduit klein is. Een van de vrienden die in zijn kindertijd vanwege zijn statuur voor hem opkwam, zou later door de Ku Klux Klan worden vermoord tijdens de strijd om de burgerrechten. Reich vond al gauw de weg naar academia, en leerde Bill Clinton kennen (waaronder hij minister werd) aan boord van een schip op weg naar Oxford, waar zij  beurzen als Rhodes Scholar hadden. Hij kwam al gauw aan Harvard te doceren, maar diende ook in de regering van Rupublikein Gerald Ford, in een tijd dat de Amerikaanse politiek iets minder gepolariseerd was. Ook Jimmy Carter nam hem in dienst.

Maar vanavond een boeiende masterclass in waarom een sterke middenklasse, oftewel  evenredig verdeelde welvaart, goed is voor iedereen, inclusief de rijken die tegenwoordig enkel ten eigen bate aan de knoppen lijken te zitten, sterk gesecondeerd door een bedrijfsleven die net als de politiek alleen naar de korte termijn kijkt. Al zakkenvullend de goegemeente voorhoudend dat zuinigheid op zijn plaats is – als het om jouw gaat.

 

Few people in the Netherlands – or actually across the world – seem to realise how poor many Americans are. There are certainly poor Dutch, but it seldom reaches staggering proportions, like in the US, where the poor percentage of the population never drops under 15%, and often veers towards 1 in 4. An equally disturbing problem is neatly captured in ‘the 99% versus the 1%’, shorthand for income inequality. Not only is this a major issue: it’s getting worse. Simply put, across the world the rich are getting relatively richer, and the poor poorer. The former group is shrinking and the latter exploding in size.

The reason this is such a big problem is neatly described in Jacob Kornbluth’s Inequality for All by a renowned economist and former US Secretary of Labor, Robert Reich. These days, he teaches at Berkeley, and the documentary could be seen as an extended lecture too, with Kornbluth using Reich’s past and present life to further illustrate matters.

Viewers will soon notice Reich’s rather diminutive stature, a consequence of a rare disease. One of the friends who when they were children helped prevent him being bullied as a result would later be murdered by the Ku Klux Klan during the civil rights struggle. Reich was always a brilliant student and soon was making great strides through academia, meeting Bill Clinton aboard a ship en route to England, where they were Rhodes Scholars at Oxford. He ended up teaching at Harvard for many years and served in the Republican administration of Gerald Ford, in less polarised political – Tea Party-less – times. Democrat Jimmy Carter would subsequently retain his services.

But tonight we’re privy to a masterclass on why a strong middle class – reflecting prosperity properly divided – is good for all, including the rich who only seem to be running affairs for their own good, strongly seconded by a business world and political class obsessed by short-term profit, be it the bottom line or polls. Endlessly preaching to the world that thriftiness is called for – yet somehow never theirs – while lining their pockets ever further, stealthily stripping the poor as they pontificate.

david