Net als veel gebieden in de Verenigde Staten wordt de stad Baltimore geteisterd door vuurwapengeweld. Te midden van de opstand na de dood van George Floyd wordt Brandon Scott, een jonge hervormingsgezinde leider, tot burgemeester gekozen. Onmiddellijk introduceert Scott een ambitieuze aanpak gericht op de volksgezondheid om het geweld te verminderen. Hij gelooft dat dit het moordcijfer van de stad effectiever zal verlagen dan een harde law and order-aanpak. 

Maar kort nadat Scott zijn ambt heeft aanvaard, bereikt het geweld nieuwe hoogten. Terwijl de media en politieke tegenstanders zijn plan aanvallen, blijft hij vasthouden aan zijn principes, zelfs als dit zijn toekomst als politicus in gevaar brengt. Gedurende zijn eerste jaar in functie blijven de camera’s Scott volgen om te zien of zijn plan zal werken. Kan het Baltimore helpen erbovenop te komen? En misschien zelfs het land een weg vooruit te wijzen?