Vandaag 120 jaar geleden, op 14 februari 1899, werd door 9 studenten een kerkelijke debating-club opgericht met als zinspreuk Veri Et Recti Amici (Latijn voor Ware En Oprechte Vrienden). Dit vond plaats aan de Guldenstraat (foto dateert van 1900). Jan Ronda is de eerste praeses.  De “roepnaam” wordt VERA.

In de rijke historie van VERA zijn er meerdere momenten geweest die je als startpunt van ‘VERA as we know it today’ kunt zien. Zo trok VERA in 1956 het huidige pand aan de Oosterstraat in (daarvoor o.a. in Het Concerthuis), werd het in 1970 een Open Jongerenvereniging en in 1974 een Open Jongerencentrum, waarna de concertprogrammering een vlucht nam en VERA onderdeel werd van het clubcircuit.

Toch hadden al deze ontwikkelingen niet plaats kunnen vinden zonder het startpunt in 1899. Al die tijd is VERA een vereniging gebleven, waarbij we nu zo’n 240 leden tellen. Deze leden zijn de vrijwilligers die je o.a. bij de kassa, achter de bar en aan de lichtknoppen treft wanneer je hier een concert, film- of dansavond bezoekt.

En al vieren we ons 24e lustrum niet echt, we staan er graag even bij stil. Op naar de volgende 120 jaar!