Het gaat om pilots met testbewijzen voor evenementen, waaraan je kunt meedoen als je aan de deur een negatief coronatestbewijs toont. En uiteraard een geldig ticket.

Onderdeel onderzoek Testen voor Toegang
Samen met 30 andere poppodia maakt VERA van 25 t/m 27 april 2021 deel uit van een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geïnitieerd project: Pilots ‘Testen voor Toegang’.
De Pilots ‘Testen voor Toegang’ zijn onder andere bedoeld om te onderzoeken of het publiek bereid is om in COVID-19 omstandigheden culturele instellingen, waaronder poppodia, te bezoeken.

Toegang met een testbewijs kan gevoelig liggen
We zijn ons zeer bewust van het feit dat er verschillende meningen en gevoelens over verplicht testen bestaan. We willen benadrukken dat we deze zorgen begrijpen en hier zelf zeer scherp op (zullen) zijn. We hebben uitvoerig nagedacht over hoe om te gaan met deze pilot-events, maar hebben besloten mee te werken om onze 250 vrijwilligers, 450 clubkaarthouders ('vrienden van Vera') en trouwe bezoekers voor het eerst in een half jaar een leuk avondje Vera te bieden.

We benadrukken dat deze testperiode wat ons betreft tijdelijk is
Het presenteren van programma waarbij bezoekers een negatieve test moeten overhandigen om naar binnen te kunnen, zien wij als een tussenfase, een schakel die het ontvangen van publiek zonder beperkingen en aanvullende maatregelen bespoedigt.
We hebben al bewezen coronaproof concerten te kunnen organiseren, op anderhalve meter en voor maximaal 50 personen. Hier een verplichte test aan toevoegen is wat ons betreft niet houdbaar en niet wenselijk voor geplaceerde concerten na deze pilot-events. Wat dat betreft sluiten wij ons aan bij dit statement, naar buiten gebracht door onze vrinden van Rotown.

En laat duidelijk zijn: Alle reacties, ook (onze) bezwaren en kritiek, zijn onderdeel van de Pilots ‘Testen voor Toegang’ en worden meegenomen in de evaluatie.