In de tijdens ESNS2022 gepresenteerde "Nederlandse Livemuziek monitor 2008 – 2019" prijkt Vera bovenaan in de diversiteitsindex van de 20 grootste Nederlande poppodia. En dat is goed nieuws! Het geeft aan dat het de afgelopen jaren gelukt is om veel nieuwe, vaak nog onbekende, artiesten van verschillende nationaliteiten en gender een kans te geven op ons podium. En uiteraard blijft dat het beleid richting de toekomst.

In het rapport valt te lezen:
'In de categorie van de twintig podia met de meeste optredens in twaalf jaar, was het een close call tussen Vera en Rotown. Het Groningse podium scoort één punt beter dan het Rotterdamse en mag zich daarmee het podium met de meest diverse programmering noemen. Met name wat betreft de hoeveelheid aan unieke artiesten die in Vera optraden, scoort de nummer 1 goed.'

--> Lees meer op pagina 16 van de online in te lezen pdf van De Nederlandse Livemuziek monitor 2008 – 2019.

De diversiteitsindex wordt in het rapport als volgt beschreven:
'Op basis van de beschikbare data over de (wat betreft programmering) grootste podia en festivals in Nederland is een diversiteitsindex opgesteld. Deze index is gebaseerd op een drietal elementen die iets zeggen over de mate van diversiteit waarin het podium of festival programmeert. Het eerst element is de uniciteitsindex. Dit is een score die gebaseerd is op een groep indicatoren die iets zeggen over het aantal unieke artiesten dat in dat podium of festival optreedt, zoals het aantal optredens, het percentage van de artiesten dat eenmalig op deze plek heeft opgetreden en een gewogen score waarin artiesten die zeer frequent op dezelfde plek optreden zwaarder meetellen. Het tweede element is de herkomstindex: wat is de diversiteit van de optredens artiesten, gebaseerd op het land van herkomst? En hoe groot is het aandeel van de meest geprogrammeerde herkomstlanden op het totaal? De derde index is de genderindex waarbij de score bepaald wordt door de man-vrouw verhouding van een representatieve steekproef van de geprogrammeerde artiesten.'

POPLIVE
De Nederlandse Livemuziek monitor is samengesteld door POPLIVE, een grootschalig onderzoeksproject naar livemuziek dat plaatsvond van 2017 tot 2022 aan de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam. Hierbij werkt POPLIVE samen met de VNPF en MOJO Concerts BV. Het project wordt gesubsidieerd door de NWO als onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie.