VERA voert al een aantal jaren het programma “Beauties of the Underground”. In dit kader worden bands geprogrammeerd die naar de mening van VERA een plaats in de spotlight verdienen. Dit programma mag inmiddels bekend worden verondersteld. Ter ondersteuning hiervan zijn al de nodige initiatieven ondernomen. Dit concept wordt nu verder uitgebreid met een nieuw initiatief met video-materiaal  van VERA-concerten uit de afgelopen ruim tien jaar die het waard zijn om opnieuw te beleven. Hiervoor wordt geput uit het persoonlijk archief van Teus Druyff , al jarenlang een vast bezoeker van ons podium.

Incidenteel stelde VERA in samenwerking met de Groninger Archieven al video-opnamen online beschikbaar bij bijzondere gelegenheden, zoals bijv. Pearl Jam en Nirvana.  Nu is het echter de bedoeling om deze opnames met een frequentie van minimaal 1 x per maand online te zetten. Deze video-opnamen zullen via de VERA-website worden aangeboden.

Met deze stap willen we niet alleen mooie beelden uit deze  uitgebreide collectie breder toegankelijk maken, maar ook nogmaals de spotlight zetten op bands waar de trouwe VERA-bezoeker graag voor naar ons podium komt.

Dit videoproject is een mooie aanvulling op het al lopende VERA/Live project van Robin Eggens en Ralf Koopman, waarbij opnames van concerten op vinylsingles worden uitgebracht. Teus zal in het kader van dit nieuwe videoproject dan ook nauw samenwerken met Robin en Ralf.

Met deze nieuwe stap trakteren we nu naast de oren ook de ogen van de liefhebbers van 'The Beauties of The Underground'.

In voorkomende gevallen zal met de keuze van een nieuwe opname worden aangesloten bij een actuele ontwikkeling. Zo ook nu bij de lancering van dit initiatief. Vrijdag 10 juni zal in de VERA-voorkamer een door Willem Kolvoort ingerichte expositie voor één van VERA’s all time favorites, t.w. Dead Moon,  voor het eerst voor bezoekers toegankelijk zijn. De expositie draagt de titel For The Love Of Dead Moon, een verwijzing naar de benefietavond voor Andrew Loomis jongstleden oktober, en zijn overlijden eerder dit jaar.

Daarom starten we het "VERA-Beauties of the Undergrond-live"-initiatief met een tweeluik van het Dead Moon concert, zoals dat op 14-09-2006 in VERA heeft plaatsgevonden.

U kunt de beide opnames zien via de volgende links:

We wensen jullie veel kijk- en luisterplezier, en vergeet ook niet de Dead Moon-expositie te bekijken als je in VERA bent (mits de voorkamer geopend is).